TOKİ Müracaatları 1 Mart'ta Başlıyor

TÜM HABERLER

Karahasanlı Mahallesinde TOKİ İşbirliğinde Yürütülen Sosyal Konut Projesi Kapsamında Toplam 786 Adet Konut Yapılacaktır.

TOKİ Müracaatları 1 Mart'ta BaşlıyorSöz konusu konutlar için başvuruların 01.03.2017 - 30.03.2017 tarihleri arasında başvuru formu ve gerekli belgelerle birlikte Denizli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılması gerekmektedir.

 

Başvuru Şartları;


 * T.C vatandaşı olmak


 21 yaş ve üzerinde olmak, ancak eşi vefat etmiş olan çocuklu dul kadınlarda yaş şartı aranmaz.


 Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmamak (Hanede Ssk, Bağkur veya Emekli Sandığına tabi birey bulunmayacak)


 3294 sayılı kanuna uygunluğu ilgili SYD Vakfı tarafından tespit edilmek ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından yardım alıyor veya alabilecek durumda olmak


 Denizli Büyükşehir sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet ediyor olmak


 Kendisi ile eşinin, velayeti altındaki çocuklarının mülkiyetinde herhangi bir konutu bulunmamak


 Bir hane halkı adına (yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına) yalnızca bir adet başvuru yapmak


 TOKİ konutlarından satın almamış olmak ve TOKİ konut kredisi kullanmamış olmak.

 

 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler;

 

 

Başvuru sahipleri;


 Nüfus Cüzdanı fotokopisini


 İkametgah ilmühabirini (konutların yapılacağı yer sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet ettiğine dair)


 T.C kimlik numaralarını (bütün aile bireylerinin)


 Ayrıca engelli vatandaşlarımızın engelli kimlik kartının fotokopisini veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az %50 özürlü olduğuna dair) ibraz edeceklerdirBaşvuru sahibi ayrıca Başvuru Formunda istenilen diğer belgeleri vermekle yükümlüdür.

 

Eksik belge ibraz edenler kuraya katılma haklarını kaybedeceklerdir

 

 

Yukarıda yer alan başvuru şartlarına sahip olan


 1.Kategori olan "en az %50 engelli vatandaşların"


 2.Kategori olan "diğer alıcı adaylarının"başvuruları ayrı olarak 2 kategoride kabul edilecektir.

 

 


 3294 sayılı kanun kapsamında bulunan engelli vatandaşlar için söz konusu İl/İlçede yapılacak konut sayısının %10'una kadar kontenjan ayrılacaktır. Yüzde hesaplaması sonucunda 0,1'lik artış bile engellinin lehine bir üst tam sayıya tamamlanır.

 

 

Hak Sahiplerinin Belirlenmesi

 

Başvuruların yapılmasının ardından vakıf tarafından hakkında 3294 sayılı kanun kapsamında olduğuna dair Vakıf Mütevelli Heyet Kararı alınanlar arasından konut hak sahiplerini belirlemek üzere TOKİ tarafından belirlenecek yer ve tarihte, asil ve yedek fayda sahipleri kurası noter huzurunda çekilecektir. Kurada %50 oranında yedek liste belirlenecektir.

 

08.02.2017 09:06
yükleniyor..